Мэдээ
 • Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим нь “Монголын Самрын Кластер” ТББ гэх нэрийдлээр хуш модны самрын идээний экспортын гарал үүслийн гэрчилгээг олгохдоо нэг кг тутамд 3000 төгрөг төлөхийг ямар ч үндэслэлгүйгээр шаардан хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан.
  Дэлгэрэнгүй
 • Монголын самрын бизнес эрхлэгч, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах холбооны ээлжит хуралдаан
  Дэлгэрэнгүй
 • Иргэд байгалийн баялаг, түүн дотор ойн дагалт баялаг болох хуш модны самрыг түүхээр ойд олноор отоглон 3-4 сар амьдарч, ингэхдээ их хэмжээгээр хог хаях, хуш модыг гэмтээх, ил задгай гал түлэх, эд зүйлс шатаах зэргээр байгаль орчинд хохирол учруулж байна.
  Дэлгэрэнгүй
 • Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академитай хамтран ажиллаа
  Дэлгэрэнгүй
 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А/166 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойн дагалт баялагийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам”-ыг шинэчлэн боловсруулах
  Дэлгэрэнгүй
 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын Экологийн алба, Шинжлэх Ухааны Академи, Ботаникийн хүрээлэнтэй 2021 онд хамтран хийх ажлын талаар уулзалт хийв.
  Дэлгэрэнгүй