Мэдээ мэдээлэл

Булган, Сэлэнгэ, Архангай, Хэнтий аймгийн сум дундын ойн ангиудтай хуш модны самар түүж бэлтгэх гэрээ байгуулан хамтран ажилласан.

Булган, Сэлэнгэ, Архангай, Хэнтий аймгийн сум дундын ойн ангиудтай хуш модны самар түүж бэлтгэх гэрээ байгуулан хамтран ажилласан.