Мэдээ мэдээлэл

Хуш модны самрын тосны уламжлалт хэрэглэгч болох Европын орнуудын хувьд ч үе шаттайгаар борлуулалтаа нэмэгдүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

Хуш модны самрын тосны уламжлалт хэрэглэгч болох Европын орнуудын хувьд ч үе шаттайгаар борлуулалтаа нэмэгдүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.