Мэдээ мэдээлэл

“Пиножой Интернэшнл” ХХК нь M’s Consulting болон Essence компаниудтай хамтран маркетинг, сурталчилгаа, идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулсан

“Пиножой Интернэшнл” ХХК нь M’s Consulting болон Essence компаниудтай хамтран маркетинг, сурталчилгаа, идэвхижүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулсан бөгөөд 126 сая хүн амтай, органик, эрүүл хүнсний тосны хэрэглээ өндөртэй Япон улсын зах зээлд юуны түрүүнд 100 мл-р савласан самрын тос борлуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.