Мэдээ мэдээлэл

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим нь “Монголын Самрын Кластер” ТББ гэх нэрийдлээр хуш модны самрын идээний экспортын гарал үүслийн гэрчилгээг олгохдоо нэг кг тутамд 3000 төгрөг төлөхийг ямар ч үндэслэлгүйгээр шаардан хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан.

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим нь “Монголын Самрын Кластер” ТББ гэх нэрийдлээр хуш модны самрын идээний экспортын гарал үүслийн гэрчилгээг олгохдоо нэг кг тутамд 3000 төгрөг төлөхийг ямар ч үндэслэлгүйгээр шаардан хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан.
Үүнд Монголын самрын бизнес эрхлэгчид, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах холбоо НҮТББ нь гишүүн компаниудын эрх ашгийг хамгаалан эв санаагаа нэгтгэн, холбогдох төрийн захиргааны байгууллага болон хууль хяналтын байгууллагад гомдол, хүсэлт гарган хамтран ажилласнаар энэхүү хууль бус үйл ажиллагааг хамтын хүчээр таслан зогсоож чадсан.