Мэдээ мэдээлэл

Монголын самрын бизнес эрхлэгч, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах холбооны ээлжит хуралдаан

Монголын самрын бизнес эрхлэгч, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах холбоо НҮТББ-ын ээлжит хуралдаанаар НҮТББ-ын тэргүүн, удирдах зөвлөлийн даргаар Б.Соронзонболдыг, Холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдээр Б.Соронзонболд, Ч.Цэрэнбат, Ж.Батжаргал, Г.Жагдалмаа, С.Жаргалбат нарыг, Хяналтын зөвлөлийн даргаар Д.Ууганбаяр, гишүүдээр М.Цогт, С.Ганбаатар нарыг тус тус томилж, дүрмийг шинэчлэн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэв.