Мэдээ мэдээлэл

Иргэд байгалийн баялаг, түүн дотор ойн дагалт баялаг болох хуш модны самрыг түүхээр ойд олноор отоглон 3-4 сар амьдарч, ингэхдээ их хэмжээгээр хог хаях, хуш модыг гэмтээх, ил задгай гал түлэх, эд зүйлс шатаах зэргээр байгаль орчинд хохирол учруулж байна.

Иргэд байгалийн баялаг, түүн дотор ойн дагалт баялаг болох хуш модны самрыг түүхээр ойд олноор отоглон 3-4 сар амьдарч, ингэхдээ их хэмжээгээр хог хаях, хуш модыг гэмтээх, ил задгай гал түлэх, эд зүйлс шатаах зэргээр байгаль орчинд хохирол учруулж байна. 3 дугаар сарын сүүлч, 4 дүгээр сарын эхээр амьтад ичээнээс гарах цаг үетэй давхцан самар түүж бэлтгэх хугацаа 3 дугаар сарын 15-нд дуусдаг. Монголын самрын бизнес эрхлэгч, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах холбоо НҮТББ–ын гишүүн компаниуд хуш модны самар түүж бэлтгэх ажлыг бүрэн зогсоож, ойг хамгаалах, цэвэрлэх ажлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын Экологийн цагдаагийн алба, орон нутагтай хамтран ажилласаар ойгоос иргэдийг буулган ойг хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллаа.