Үйл ажиллагаа

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт баримт бичиг ариутгагч төхөөрөмжийг хандивлав.

2021 онд

Дэлхий даяар нүүрлэсэн ковид-19 цар тахал нь агаар дуслын замаар халдварладаг бөгөөд түүнээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалахад дэм үзүүлэх зорилгоор иргэн, аж ахуйн нэгжийн өргөдөл, хүсэлтийг хамгийн ихээр хүлээн авдаг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт баримт бичиг ариутгагч төхөөрөмжийг хандивлав. Уг арга хэмжээг MNB телевиз, С1 телевиз, Өлзий телевиз, сайтуудар суртчилсан.