Үйл ажиллагаа

Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх ажилд мотоцикл хандивлав

2017 онд

Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх ажилд дэмжлэг үзүүлж, Онцгой байдлын Ерөнхий газарт 20 сая төгрөгийн өртөг бүхий 4 дугуйт мотоциклийг хандивласан.