Үйл ажиллагаа

Монголын самрын бизнес эрхлэгч, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах холбоо НҮТББ нь байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 20 ширхэг мотоцикл, гал унтраах иж бүрэн хэрэгсэлийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хандивласан.

2016 онд

Монголын самрын бизнес эрхлэгч, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах холбоо НҮТББ нь байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 20 ширхэг мотоцикл, гал унтраах иж бүрэн хэрэгсэлийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хандивласан.