Мэдээ мэдээлэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академитай хамтран ажиллаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академитай хамтран Хуш модны генетик нөөцийн судалгаа, Монгол орны хуш модны тархац, нөөцийн судалгааг хийлгэхээр харилцан тохиролцож, санамж бичиг үзэглэхээр бэлэн болоод байна.