Мэдээ мэдээлэл

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын Экологийн алба, Шинжлэх Ухааны Академи, Ботаникийн хүрээлэнтэй 2021 онд хамтран хийх ажлын талаар уулзалт хийв.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын Экологийн алба, Шинжлэх Ухааны Академи, Ботаникийн хүрээлэнтэй 2021 онд хамтран хийх ажлын талаар уулзалт хийв.